Winkelwagen

Privacy-beleid

Dit privacy beleid geldt voor alle websites die eigendom zijn van de Groene-Energiewinkel b.v., gevestigd te Kloosterstraat 25A, 4901HR te Oosterhout NB, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20140846.

Bij een bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie of site-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we zo min mogelijk cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Deze cookies gebruiken wij:

 • om informatiesessies te registreren, zoals wat u toevoegt aan uw boodschappenlijst,
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden, al dan niet op het internet, waarbij informatie van of over klanten wordt uitgewisseld.

Om aankopen te doen op deze website ie het niet nodig om een account aan te maken, u kunt volstaan met het eenmalig opgeven van uw naam en adres gegevens tijdens he bestellen en die worden dan niet door ons bewaard.  Het aanmaken van een account biedt u wel enige voordelen:

 • bij herhaalde bezoeken en aankopen hoeft u slechts eenmaal al uw gegevens in te voeren,
 • u kunt uw vorige orders terugzoeken.

Indien u een account aanmaakt dan bewaren wij uw gegevens uiteraard wel op onze servers maar ook dan geldt dat deze niet aan andere partijen ter beschikking worden gesteld voor enig commercieel doel.
Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn omdat ze voor de werking van de website en webshop noodzakelijk zijn (waaronder MijnWinkel en Multisafepay) dan moeten deze in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: absolute geheimhouding

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per email: info@groene-energiewinkel.nl
 • Per telefoon: 0162-470461
 • Per fax: 0162-470462
 • Per brief: Kloosterstraat 25A NL-4901HR Oosterhout NB

Over communicatie per e-mail, per brief of per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, per email of anderszins, dan zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt of om een door u gestelde vraag te beantwoorden. Als u in de toekomst geen e-mails, post of telefoontjes wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons < privacy-beleid >. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres

U kunt ons privacy-beleid ook downloaden als pdf bestand;
download privacy-beleid.pdf