Winkelwagen

Zonneboiler, moet ik daarvoor een bouwvergunning hebben?

Het ministerie van VROM heeft per 1 januari 2003 een aantal bepalingen vastgesteld die gelden
voor zowel zonneboilers als voor zonnepanelen.
Volgens deze bepalingen hoeft u voor een zonneboiler geen bouwvergunning aan te vragen als
u aan een aantal regels voldoet.
In het kort zijn deze regels als volgt;

- als u energie opwekt voor de eigen woning
- bij een pannendak;
   als de zonnecollectoren in het dakvlak liggen (dus de pannen worden verwijderd en
   daarvoor in de plaats komen de zonnecollectoren die op ongeveer dezelfde hoogte
   liggen als de omliggende pannen). Dit wordt ook wel "in dak" montage genoemd.
- bij een plat dak;
   de hoogte van de opstelling moet gelijk of kleiner zijn dan de afstand van de dakrand naar de
   opstelling. De hellingshoek van de zonnestroompanelen mag niet meer dan 35 graden met
   het horizontale vlak zijn. Dit is om de zichtbaarheid vanaf de straat te verminderen
- voor monumenten en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht moet u wél een bouw-
  vergunning aanvragen.

Klik hier om de brochure "Zonnecollectoren en zonnepanelen" van het ministerie van VROM te
downloaden. Hierin staat duidelijk omschreven wanneer het bouwvergunningsvrij is en wanneer
u wel een bouwvergunning nodig heeft.