Winkelwagen

Ventilatie, waarom, hoe en wanneer?

Waarom ventileren
Een gezond binnenmilieu is belangrijk om gezondheidsklachten te voorkomen. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de staat van de woning en het bewonersgedrag. U heeft een gezond binnenmilieu als de lucht schoon en niet te vochtig is en de temperatuur aangenaam is.
Allemaal voor de hand liggend en bij iedereen bekend maar toch neemt het aantal mensen met klachten aan de luchtwegen (astma, bronchitis, longemfyseem en dergelijke) alleen maar toe.
Als gevolg van de oliecrisis in de jaren zeventig en de sterk stijgende energieprijzen worden de huizen steeds beter geisoleerd en zijn de meeste kieren en tochtgaten wel dichtgestopt waardoor de natuurlijke ventilatie van de woning sterk is verminderd.  Een andere vorm van ventilatie is dus noodzakelijk.

Hoe ventileren
Dagelijks ramen en/of deuren een tijdje openzetten helpt gedeeltelijk maar kan een permanente ventilatie meestal niet vervangen en of het voldoende of teveel is weet je niet.
Om voldoende ventilatie te garanderen werden/worden  veel nieuwbouwwoningen voorzien van een mechanische ventilatie (centrale afzuiging) die meestal de lucht afzuigt uit de keuken, toilet en badkamer. 
Die horen continu voldoende af te zuigen voor een goede ventilatie maar vaak staan ze permanent op de laagste stand wat onvoldoende ventilatie oplevert bij het koken en douchen. Veel mensen trekken de stekker van de ventilator er zelfs helemaal uit vanwege het geluid (na verloop van jaren gaan die ventilatoren door slijtage steeds meer geluid maken) of omdat ze vinden dat deze ventilator zelf teveel  stroom verbruikt. 
Dat een minimale ventilatie nodig begrijpen de meeste mensen wel maar hoeveel, hoelang en wanneer is niet duidelijk.
Een mechanische ventilatie met meerdere kleine ventilatoren of een centrale afzuiging geeft, mits goed gebruikt,  de meeste zekerheid op een afdoende ventilatie. 
Dus als u een centrale afzuiging in uw huis heeft dan is het zaak om deze ook inderdaad te gebruiken.  
Is deze ventilator van voor 2009, maakt deze veel geluid of denkt u dat deze veel elektriciteit verbruikt? Dan is vervanging van deze oude ventilator door een moderne en zeer stille Eco-fan de oplossing.
Een voorbeeld uit ons eigen huis toont dit snel aan.
In 2000 hebben wij een, toen heel moderne en voor die tijd zuinige,  Itho CVE66 centrale afzuiging gemonteerd die 3 standen had. Het elektriciteitsverbruik hiervan per stand  en per jaar was:
In stand I             7,6 Watt              x 24 uur x 365 dagen is dat 67 kWh per jaar (ca € 18,-)
In stand II           18  Watt               x 24 uur x 365 dagen is dat 158 kWh per jaar (ca € 43,-)
In stand III          47  Watt               x 24 uur x 365 dagen is dat 412 kWh per jaar (ca € 111,-)

Dit zijn door ons gemeten waardes bij deze ventilator. De kans dat er in uw huis een bestaande ventilator zit die (aanzienlijk) meer gebruikt is zeker aanwezig want er zijn er ook geplaatst die liefst 80 Watt gebruiken.  Ook wij hadden last van het geluid en de lagers waren tussentijds al eens vervangen. Na de introductie van de nieuwe Itho CVE Eco-fan hebben wij recent de oude ventilator vervangen door deze nieuwe en uiteraard het verbruik opnieuw gemeten:
In stand I             3,3 Watt              x 24 uur x 365 dagen is dat 29 kWh per jaar (ca € 8,-)
In stand II           6,5 Watt              x 24 uur x 365 dagen is dat 57 kWh per jaar (ca € 15,-)
In stand III          16,5 Watt            x 24 uur x 365 dagen is dat 145 Wh per jaar (ca € 39,-)
Bovendien hebben we twee extra draadloze afstandsbedieningen erbij genomen waarmee we op meerdere plaatsen de snelheid kunnen instellen. Deze hebben bovendien een extra toets waardoor de ventilator 10, 20 of 30 minuten voluit draait en daarna automatisch terugschakelt naar zijn normale stand. Ideaal voor de douche of tijdens het koken. Deze nieuwe ventilator verdient zichzelf in enkele jaren, afhankelijk van het verbruik van uw huidie ventilator, terug.
Het is nu mogelijk om de ventilatie beter te regelen met een stillere ventilator en voor aanmerkelijk lagere elektriciteitskosten.
Meer weten over de Itho CVE Eco-fan? Klik dan hier.

Wanneer en hoe lang ventileren?
Een basisventilatie is 24 uur per dag nodig maar wanneer en hoe lang moet er extra worden geventileerd? Tijdens het koken en douchen is voor de hand liggend maar hoe lang en wanneer nog meer? Veel teveel vocht in de lucht merken we meestal nog wel door druppels of condensatie op ramen of spiegels maar een beetje teveel vocht niet en te weinig zuurstof of teveel stof in de lucht merken we pas als het heel erg is. Deze vraag speelt ook sterk in het onderwijs waar veel personen uren achter elkaar in een kleine ruimte zitten. Daar is al geruime tijd bekend dat de lucht in veel lokalen onvoldoende wordt geventileerd, wat niet alleen ongezond is  maar ook leidt tot concentratieverlies. Op advies van de GGD beschikken veel onderwijsinstellingen tegenwoordig over uiterst betaalbare kooldioxide (CO2) meters waarmee eenvoudig en snel het gehalte aan CO2 kan worden gemeten.

Het gehalte aan CO2 (uitgedrukt in ppm ofwel “parts per million”) is een goede indicatie voor de kwaliteit van de lucht en dus van de ventilatie:
<  450                ppm      gezond, buitenluchtniveau
450 - 800            ppm      acceptabel niveau
800 - 1200          ppm      ventileren gewenst
1200-2500          ppm      ventileren noodzakelijk, slecht binnenklimaat
2500-5000          ppm      negatieve gezondheidseffecten
> 5000               ppm      langdurige blootstelling gevaarlijk

Sommige meters beschikken naast een weergave van het  CO2 gehalte op het disply ook over 3 kleuren LED's, groen is ok, geel voor ventilatie gewenst en rood voor ventilatie noodzakelijk.

CO2 meters zoals die in het onderwijs en thuis worden gebruikt zijn er al voor minder dan € 200 en er zijn ook modellen waar u eenvoudig een ventilator mee kunt inschakelen als het CO2 gehalte te hoog wordt. Onder ons motto “Meten-is-Weten” leveren wij nu ook de betaalbare CO2 meters zodat u ook zelf eenvoudig kunt vaststellen hoe het is gesteld met uw ventilatie.
Meer weten over deze betaalbare CO2 meters? Klik dan hier.

Download hier de GGD brochure "Gezond wonen".

Download hier de GGD enquete en tips voor ventileren en een gezond binnenmilieu.