Winkelwagen

Reparaties, Service en Klachten

Bij de selectie van leveranciers en produkten letten wij er op dat we alleen bij betrouwbare leveranciers inkopen en ook alleen kwalitatief goede artikelen opnemen in ons assortiment.
Sommige fabrikanten leveren bij hun produkt(en) een handleiding die naar onze mening onvoldoende duidelijk is of zo klein dat hij nauwelijks leesbaar is. In die gevallen hebben wij zelf een uitgebreidere handleiding geschreven en bijgevoegd. Mocht u bij een artikel dat u bij ons heeft aangeschaft  de handleiding van de fabrikant of van ons toch niet duidelijk genoeg vinden zodat u er niet uitkomt dan horen wij dat graag. Wij hebben graag tevreden klanten en als u moet puzzelen om de werking te begrijpen dan is de handleiding blijkbaar niet duidelijk genoeg. Op- of aanmerkingen liefst per email naar info@groene-energiewinkel.nl .

Vragen of problemen.

Bij vragen of problemen met een van de door ons geleverde produkten kunt u uiteraard altijd kontakt opnemen:
- per email naar: support@groene-energiewinkel.nl
- telefonisch op werkdagen van 10.00u tot 17.00u op telefoonnummer 0162 - 470461
  (vanuit België +31162470461)

Garantie en reparaties

Ook goede produkten kunnen helaas weleens kapot gaan en dan laten wij u uiteraard niet in de kou staan. Op alle door ons geleverde produkten zit, tenzij anders vermeld, een garantie van 24 maanden vanaf het moment van aankoop (de factuurdatum). Voor sommige produkten geldt daarboven nog een langere fabrieksgarantie en dan geldt die termijn uiteraard alleen wordt die uitgebreide termijn dan door de fabrikant verzorgd. Bij een garantiegeval wordt het produkt in principe gerepareerd waarna u hetzelfde produkt terugontvangt. Onder de garantie vallen de materiaalkosten en het arbeidsloon voor de reparatie. Indien reparatie volgens ons niet (meer) mogelijk is of te duur wordt in verhouding tot de kostprijs kunnen we er voor kiezen om eenzelfde of gelijkwaardig produkt terug te sturen. Er wordt geen geld terugbetaald bij garantieclaims na de herroepingstermijn en wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of gemiste inkomsten doordat u tijdelijk niet over het produkt kunt beschikken.

Procedure:
1 meldt het defecte apparaat per email bij ons aan (op support@groene-energiewinkel.nl) met
    daarbij minimaal de volgende informatie:
-  welk produkt het betreft (graag de produktomschrijving zoals op onze website)
-  door wie het produkt bij ons is gekocht (naam en adres) en liefst ook (ongeveer) wanneer
-  een duidelijke omschrijving van de klacht, dus niet alleen een opmerking "doet het niet".
-  een telefoonnummer waarop u tijdens werkdagen tussen 10.00u en 17.00u bereikbaar bent
    voor eventuele vragen

2  download het RMA formulier van onze website en vul dat volledig in.

2  stuur het produkt degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (ongefrankeerde zendingen
     worden geweigerd) samen met het ingevulde RMA formulier op naar:
       Groene-Energiewinkel bv
       Afdeling Reparaties & Service
       Kloosterstraat 25A
       4901HR  Oosterhout NB
       Nederland

     NB. Het risico voor extra beschadiging of verlies tijdens dit transport is niet voor ons! 

3  wij streven naar een reparatie in enkele dagen zodat u het produkt niet lang hoeft te missen.
     Wanneer reparatie bij ons niet mogelijk is en moet worden gedaan bij de toeleverancier of
     als er onderdelen moeten worden besteld kan reparatie helaas langer duren.

4 wij sturen het gerepareerde produkten zo spoedig mogelijk op onze kosten (mits binnen de
    Benelux en niet op de eilanden) aan u retour. Het risico voor beschading of verlies tijdens
    dit transport is voor ons.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best om alles in één keer goed te doen maar waar gewerkt wordt
worden fouten gemaakt dus ook bij ons.
Indien u een klacht heeft over door ons geleverde produkten of over ons bedrijf dan horen
we dat graag want dan kunnen we daar iets aan doen en waarschijnlijk kunnen we daar
ook van leren.

Bij klachten verzoeken wij u om altijd eerst direct met ons kontakt op te nemen en te vragen
naar Rene van de Wouw :
- per email naar: rene@groene-energiewinkel.nl
- telefonisch op werkdagen van 10.00u tot 17.00u op telefoonnummer 0162 - 47461
  (vanuit België +31162470461)

U kunt er van opaan dat wij iedere klacht zeer serieus opvatten en in behandeling zullen
nemen. Wij streven er naar om iedere klacht binnen 14 dagen af te handelen maar mocht
dat om een of andere reden niet mogelijk zijn dan ontvangt u in ieder geval binnen 14
dagen een reactie met een uitleg daarover en een indicatie over de verwachtte termijn.

Niet tevreden met onze afhandeling van uw klacht? Neem dan graag telefonisch kontakt op
zodat we in een telefonisch of persoonlijk gesprek kunnen proberen tot een oplossing te
komen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling
bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan
te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
Dit ODR platform is te vinden op;
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te
deponeren via het platform van de Europese Unie.