Winkelwagen

Algemene informatie over onze "windmolens"

Windmolen of windturbine, is dat hetzelfde of bedoelen ze iets anders?

Nederland en windmolens worden vaak in één adem genoemd omdat er al eeuwenlang windmolens staan in Nederland. Deze windmolens werden voornamelijk gebruikt om polders droog te malen of om graan te malen. In beide gevallen is er sprake van “malen” en daarom zijn dat “windmolens”. Wanneer de wind wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken dan drijven de wieken een generator of dynamo aan die elektriciteit opwekt en van “malen” is dan geen sprake. Bij het opwekken van elektriciteit spreken we dan ook over een “windturbine” en niet over een “windmolen”. In het dagelijkse spraakgebruik wordt er toch meestal windmolen gezegd maar eigenlijk is dat dus niet juist.

Opbrengst en terugverdientijd
Windturbines spreken tot de verbeelding en veel mensen zouden best graag zelf een kleine windturbine plaatsen om zo elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Een van de eerste vragen die de meeste klanten stellen is echter; “wat kost het en hoe lang duurt het voordat ik het heb terugverdiend?”
Om te beginnen is dat een rare vraag, heeft u zich ooit afgevraagd wat de terugverdientijd van een nieuwe auto is? Bij zonnepanelen en zonneboilers wordt die vraag ook gesteld en daar is meestal wel een zinnig antwoord op te geven dat is gebaseerd op realistische gegevens. Over kleine windturbines wordt veel gezegd en geschreven maar een echte zinnige uitspraak over de teugverdientijd is niet te maken of het moet zijn dat terugverdienen vrijwel onmogelijk is. Zeker de windturbines van europese of amerikaanse fabrikanten kosten allemaal duizenden euro’s (nog zonder de installatie) voor kleine vermogens van hooguit enkele kW’s. De jaaropbrengsten vallen ook bijna altijd tegen. In Schoondijke (Zeeland) staan al sinds 2007 een tiental kleine windturbines op een testveld van energiebedrijf Delta en de provincie. De resultaten daarvan moet u zeker eerst een lezen en die vind u op de website:
http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/index

De conclusie is duidelijk, bij kleine windturbines met een hoge kostprijs en dan ook nog installatiekosten wordt terugverdienen onmogelijk. De oplossing is voor de hand liggend, een goedkopere windturbine van een behoorlijke kwaliteit en zelf installeren zodat de totale aanschafkosten stukken lager liggen. Goedkopere windturbines van een behoorlijk kwaliteit kan alleen bij grote produktieaantallen en dan kom je al snel uit bij chinese fabrikanten. De door ons geleverde windturbines komen dan ook van chinese fabrikanten en het zijn allemaal bewezen modellen van een conventioneel ontwerp waar weinig mee mis kan gaan. Ze zijn robuust maar zonder franjes. De bijbehorende omvormers voor teruglevering aan het lichtnet zijn in nederland ontworpen maar worden ook in china geproduceerd. Inmiddels is wel duidelijk dat u ook deze windturbines zichzelf niet binnen de levensduur van de apparatuur zullen terugverdienen. Een financieel interessante oplossing waarbij u rendement uit uw investering kunt halen hoeft u dus niet te verwachten tenzij de elektriciteitsprijzen nog veel verder stijgen. 

Windsnelheid & windrichting

Je kunt vooraf moeilijk voorspellen hoeveel een bepaalde windturbine op een bepaalde plaats zal opleveren. De gemiddelde windsnelheid is verschillend voor iedere locatie, zie de “Windkaart van Nederland op 100m hoogte” van AgentschapNL (voorheen Senter Novem)). Informatie over de hoeveelheid wind gaat meestal over de wind op 50 of 100m hoogte, de hoogtes waarop de grote windturbines werken. Laag boven de grond of in de bebouwde kom, waar de kleine windturbines meestal staan, ligt dat heel wat anders. Bovendien kan door turbulentie van bebouwing, bomen en grondoppervlakte de hoeveelheid wind binnen een paar meter afstand enorm wisselen. Kleine windturbines op een mast tot ca 12m hoog vangen vrijwel nergens in nederland een constante windrichting en -snelheid waardoor het toerental van de turbine constant wisselt. Vooral bij windturbines die via een omvormer terugleveren aan het lichtnet is dat funest. De omvormer is continu aan het regelen en krijgt geen tijd om een optimale instelling te bepalen waardoor de opbrengst slecht is. Wanneer de windturbine wordt gebruikt voor het opladen van een accu speelt dat probleem een stuk minder.

Lokale obstructies.

Bevinden er zich obstakels zoals gebouwen, bomen etc. die de luchtstroom naar de turbine kunnen beïnvloeden in de onmiddellijke omgeving van de installatieplaats? De turbine dient eigenlijk hoger dan deze obstakels gesitueerd te worden. Als dat niet kan dan geldt de volgende vuistregel; een obstakel dient 10 x zover gelegen te zijn dan dat het hoger is dan de turbine om de luchtstroom niet te beïnvloeden. Bijvoorbeeld; een obstakel (gebouw, grote boom etc) dat 5m hoger is dan de turbine dient zich op 10x5=50 m (of meer) van de turbine te bevinden.

Plaatsbepaling windturbine

Bij het bepalen van de installatieplaats van een turbine is het belangrijk om de turbine zo hoog mogelijk in de overheersende windrichting te situeren. De overheersende windrichting in de Benelux is Zuid-West dus het is belangrijk dat de turbine goed in die richting kan draaien en dat daar zo min mogelijk obstakels voor staan.
Een kleine windturbine kan op verschillende wijzen worden geïnstalleerd:

  • Gevelbevestiging: hiervoor is een muuroppervlak van 3 m hoog en 0,5 m breed op een gevel (liefst aan de zuid-westkant) gewenst. De turbine wordt gemonteerd op een mast van liefst 5 a 6 m, waarvan minstens 1,5 m zich boven de dakrand situeert.
  • Plat dak bevestiging: hierbij wordt de turbine op een specifieke support gemonteerd. Deze support vereist een vrij dakoppervlak van minstens 1m x 1m.
  • Vrijstaande mast: hierbij wordt de turbine op een vrijstaande mast geplaatst waarbij twee mogelijkheden bestaan; een mast met tuidraden die aan grondankers of andere vaste punten worden bevestigd of een stabiele mast zonder tuidraden maar die zijn dan meestal een stuk zwaarder van constructie.
  • Bij nieuwbouw kan soms een mast in de dragende constructie worden opgenomen. Bij bevestiging aan een bestaande constructie is het belangrijk er op te letten dat die stevig genoeg is

Let op! Niet alle structuren zijn geschikt om de zijwaarts- en neerwaartse druk op te vangen. Geschikte constructies bestaan bijvoorbeeld uit: steen, metselwerk (inclusief spouw), beton of staal. Houten constructies of enkelsteens metselwerk wordt in ieder geval afgeraden.