Winkelwagen

Hoe bepaal ik hoeveel collectoren er nodig zijn?

Een van de meest gestelde vragen bij zwembadverwarming met behulp van de zon is wel; hoeveel collectoroppervlakte is er nodig?
Voor het bepalen daarvan wordt meestal uitgegaan van de oppervlakte van het zwembad en niet van de inhoud. De meeste warmte van het zwembad gaat namelijk langs de oppervlakte verloren door uitstraling en verdamping en dat is ook de reden dat een zwembad het beste kan worden afgedekt als er niet wordt gezwommen. Langs de zijkanten en bodem gaat natuurlijk ook warmte verloren maar dat is in verhouding veel minder. De verwarming heeft als voornaamste taak het compenseren van de warmteverliezen.

Met behulp van onderstaande tabel heeft u een houvast voor een gemiddelde toepassing bij een zwembad in noordwest Europa.
Daarbij is er van uitgegaan dat het zwembad wordt afgedekt met een isolerende folie wanneer het niet wordt gebruikt.
Met de gevonden oppervlaktes uit deze tabel kunt u de watertemperatuur met 4-7 graden verhogen ten opzichte een identiek zwembad zonder verwarming.

Hellingshoek Richting        
  Oost     Zuidoost Zuid      Zuidwest West     
           
90 graden 90 80 70 75 85
60 graden 80 65 55 60 70
45 graden 70 60 50 55 65
30 graden 60 55 45 50 55
15 graden 55 50 50 50 55
0 graden 50 50 50 50 50

De gevonden waardes in de tabel geven het benodigde collectoroppervlakte aan als een percentage van de oppervlakte van het zwembad.

Uitleg bij deze tabel.

Hellingshoek: de hoek die de collectoren maken in het verticale vlak. Bij 90 graden staan ze kaarsrecht overeind (tegen een muur) en bij 0 graden liggen ze horizontaal (plat) op de grond.

Richting: de richting waarin de collectoren zijn gericht. Pal zuid vangen de collectoren de meeste zon op en hebt u dus het minste collectoroppervlakte nodig.

Voorbeeld 1
U heeft een zwembad van 8 x 5 meter dus 40m2.
U kunt de collectoren pal naar het zuiden richten en kunt ze schuin opstellen in een hoek van 30 graden.
In de tabel kijkt u dan onder Zuid bij 30 graden en u vindt daar de waarde 45.
Dan heeft u een collectoroppervlakte nodig van 45% van 40m2 dus 18m2.

Voorbeeld 2
U heeft een zwembad van 10 x 6 meter dus 60m2.
U kunt de collectoren naar het Zuidwesten richten en u wilt ze plaatsen op een schuin dak met een helingshoek van 15 graden.
In de tabel kijkt u dan onder Zuidwest bij 15 graden en u vindt daar de waarde 50.
Dan heeft u een collectoroppervlakte nodig van 50% van 60m2 dus 30m2.

Uiteraard veranderen deze waarden in gebieden waar de zon meer of minder schijnt dan in Noordwest Europa. In die gevallen dient u de gevonden oppervlaktes tot 20% te verminderen of te verhogen. 

De kunststof OKU zonnecollectoren zijn er in drie verschillende uitvoeringen waarmee allerlei mogelijke combinaties kunnen worden gemaakt.
Hoewel er kleine verschillen zijn is de oppervlakte bij alle drie ongeveer 1,05 m2 per stuk dus als u het benodigde aantal m2 weet dan weet u afgerond ook direct het aantal benodigde OKU collectoren.