Winkelwagen

Algemene informatie over energiezuinige pompen voor CV-ketels en vloerverwarming

In iedere cv-ketel en in iedere vloerverwarming wordt een circulatiepomp gebruikt voor het rondpompen van het water door de radiatoren of vloerleidingen. In de meeste gevallen zijn dat pompen van Grundfos of van Wilo, zeer betrouwbare pompen die meestal vele jaren probleemloos en zonder enig onderhoud hun werk doen.

Wist u dat deze pompen tot de grootste elektriciteitsverbruikers in uw huishouden horen?

De meeste van die pompen hebben een 3 standen schakelaar waarmee het vermogen van de pomp kan worden ingesteld, veiligheidshalve staat die vaak op de middelste stand (II).
Bij vloerverwamingen draait deze pomp vaak continu, jaar in en jaar uit.
Bij de wat oudere cv-ketels draaien ze meestal ook continu maar bij de modernere VR of HR ketels worden ze vaak na verloop van tijd uitgeschakeld door een pompschakeler. Toch draaien de pompen ook in die ketels heel wat uren per dag/jaar.

Een veelgebruikte pomp zoals bijvoorbeeld de Grundfos UPS25-40 (zit in heel veel cv-ketels en vloerverwamingen) gebruikt in stand II 45 Watt (30Watt in stand I en 65 Watt in stand III).
Als die pomp in stand II het gehele jaar draait dan verbruikt deze maar liefst 45 x 24 x 365 /1000 = 394 kWh (meer dan 100 euro per jaar).
Voor veel huishoudens is dat meer dan 10% van hun totale elektriciteitsverbruik!
En heeft u een cv-ketel met zo'n pomp èn een vloerverwamings verdeelinrichting met nog zo'n pomp dan is dat zelfs het dubbele!

Heeft u een wat grotere ketel of vloerverwamingsinstallatie dan zit daar waarschijnlijk een UPS 25-50 of UPS 25-60 pomp in met een hogere capaciteit. Een UPS 25-60 gebruikt in stand III liefst 90 Watt! Het verbruik daarvan kan op jaarbasis dus oplopen tot bijna 800 kWh!

NB, voor Wilo en andere merken pompen geldt vrijwel precies hetzelfde, de Grundfos modellen zijn alleen genoemd omdat ze zo bekend zijn.

Sinds kort zijn er vervangende pompen die het energieverbruik tot wel 77% te verminderen.

Dat het energieverbruik van deze pompen lager kon was al langer duidelijk en Grundfos is vanaf 2000 tot 2005 bezig geweest om alle "oude" UP(S) pompen te vernieuwen door nieuwe versies die al ca 25% minder energie verbruiken. Als u dus een huidige UPS 25-40 of UPS 25-60 vergelijkt met eenzelfde type van voor bouwjaar 2000 dan scheelt dat al zo'n 25%.

Sinds enige jaren worden de vertrouwde wisselstroom motoren in allerlei pompen en ventilatoren steeds meer vervangen door nieuwe gelijkstroommotoren met permanente magneten wat een nog veel grotere besparing oplevert. Bij Grundfos geldt dit voor de Alpha2 pompen, bij Wilo voor de Yonos pompen en OEG voor de CPAE pompen .
Door deze motoren ook nog eens te voorzien van een ingebouwde intelligente besturingselektronica kunnen zo ook nog worden teruggeregeld in vermogen wanneer de situatie dat toelaat waardoor het energieverbruik nog verder afneemt. 
Terwijl de "oude" pompen werden ingesteld op een stand (I, II of III) die nodig was om de circulatie in het gehele verwarmingssysteem zeker op gang te krijgen en te houden en vervolgens in die stand bleven staan met het bijbehorende energieverbruik doen de nieuwe pompen dat slimmer. 
Bij het opstarten gaan ze even naar hun maximale vermogen zodat het systeem zeker goed op gang komt maar als ze vervolgens merken dat het drukverschil afneemt (doordat de circulatie op gang komt) dan regelen ze zelf hun vermogen geleidelijk terug tot een veel lagere waarde.
Bij Grundfos wordt dit AutoAdapt genoemd, voor meer informatie hierover kunt het pdf bestand "Grundfos uitleg AutoAdapt" met de uitleg downloaden.
De AutoAdapt functie is niet in alle toepassingen te gebruiken maar dan kan de Alpha2 ook vast op een stand I, II of III worden ingesteld of u kiest voor een Alpha2-L uitvoering die geen AutoAdapt heeft maar verder gelijk is aan de Alpha2. Omdat de motor zelf een stuk zuiniger is dan die van de UPS pompen zal het energieverbruik van zo'n Alpha2 pomp in alle gevallen aanzienlijk lager uitvallen. Voor de Wilo Yonos en OEG CPAE pompen geldt vrijwel precies hetzelfde. Pompen van de verschillende merken zijn over het algemeen ook gewoon onderling uit te wisselen.

Als uw pomp vanwege slijtage toch al moet worden vervangen dan is de keuze al helemaal eenvoudig want de meerprijs van een Grundfos Alpha2 of een Wilo Yonos-pomp en zeker van een OEG CPAE pomp ten opzichte van een "oude" standaardpomp verdient u in een a twee jaar terug. Vooral Wilo heeft met zijn speciaal voor vloerverwarming ontwikkelde serie Yonos Pico pompen een prijstechnisch zeer interssante oplossing. Wilo (duits) is misschien wat minder bekend dan Grundfos, de grootste fabrikant van pompen ter wereld, maar Wilo was indertijd wel de uitvinder van de circulatiepomp en ook de huidige intelligente pompen zijn door Wilo bedacht. 
Ook als uw "oude" pomp nog niet aan vervanging toe is vanwege slijtage kan het rendabel zijn om deze toch te vervangen. Als uw ketel of vloerverwaming pas een paar jaar oud is en nog vele jaren mee moet gaan dan gaat u zo'n energiezuinige pomp altijd terugverdienen en bovendien spaart u natuurlijk het milieu.

Een overzicht van het gemiddelde jaarverbruik bij Grundfos pompen van de verschillende generaties;

Grundfos
Model
"Oude" UPS van
voor bouwjaar 2000
 
"Nieuwe" UPS van
na bouwjaar 2005
Alpha2
UPS 25-40400 kWh /jaar
energieklasse C
290 kWh /jaar
(- 27,5%)
energieklasse B
90 kWh /jaar
(-77,5%)
energieklasse A
UPS 25-60550 kWh /jaar
energieklasse D
420 kWh /jaar
(-23,6%)
energieklasse C
145 kWh /jaar
(-73,6%)
energieklasse A

Is vervanging altijd mogelijk?

Het vervangen van een "oude" UPS pomp door hetzelfde "nieuwe" type is altijd mogelijk zonder enige beperking. Zowel in een ketel als in een vloerverwarming is dat geen probleem.
Een aantal ketelfabrikanten gebruiken speciaal voor hun vervaardigde pompen. Vaak zijn dat Grundfos of Wilo pompen maar dan met een eigen typenummer van de ketelfabrikant. Of zo'n pomp is te vervangen door een "nieuwe" UPS of Alpha2 is door ons helaas niet te beoordelen.

Het vervangen van een UPS pomp (oud of nieuw of een vergelijkbare pomp van een ander merk) door een Alpha2, Wilo Eco of OEG CPAE  kan vaak wel maar niet altijd.
Bij een vloerverwarming, al dan niet voorzien van een pompschakeling, kan het vrijwel altijd.
In een ketel kunnen er wel beperkingen zijn;
- de Alpha2, Wilo Yonos en OEG CPAE pompen zijn qua maten iets dieper en passen misschien niet
- als het een ouder type ketel betreft met alleen een aan/uit functie van de pomp dan kan het meestal wel maar dan kan het nodig zijn om de Alpha2, Wilo Yonos of OEG CPAE op een vast toerental in te stellen of, bij Grundfos een Alpha2-L uitvoering te kiezen. De besparing is dan geen 75% maar ca 63% (nog altijd stukken beter dan met een "nieuwe" UPS pomp).
- als het een al wat modernere ketel betreft met een door de ketel bestuurde toerenregeling voor de pomp (modulerende pomp) dan is een intelligente pomp geen oplossing.

Vervanging is tamelijk eenvoudig en kan ook door een handige doe-het-zelver worden gedaan.

Het uitwisselen zelf is wat werk maar zeker niet moeilijk en een handige doe-het-zelver met het juiste gereedschap kan dat gemakkelijk zelf doen. Uiteraard moet de ketel of de vloerverwaming wel eerst worden afgetapt en na het verwissleen weer worden gevuld en ontlucht.
Bij de pomp zelf moet de elektrische aansluiting worden losgemaakt bij de oude pomp en de twee grote wartels moeten worden losgedraaid waarvoor wel een paar grote sleutels of pijptangen nodig zijn. De nieuwe pomp gaat er vervolgens op dezelfde manier in als de oude eruit is gekomen. Als u niet zulke grote sleutels of pijptangen heeft dan kunt u ze huren bij een van de bekende verhuurbedrijven en in de meeste bouwmarkten.